FAIRPLAY ŠPORTNIK

 1. Vedno igram po pravilih!
 2. Trudim se po svojih najboljših močeh!
 3. Upoštevam odločitve sodnika!
 4. Izogibam se prepiru in pretepu!
 5. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 6. Priznam svoje napake!
 7. Pazim kako se izražam!
 8. Po zmagi ali porazu se rokujem s tekmecem!
 9. Zabavam se - šport je igra!
 10. Športniki smo prijatelji!

 

FAIRPLAY TRENER

 1. Pedagoška načela postavljam pred rezultatsko uspešnost!
 2. Pri načrtovanju tekem in treningov upoštevam, da imajo mladi športniki tudi druge interese in obveznosti.
 3. Na tekmovanju zahtevam upoštevanje pravil in igranje v duhu fair playa!
 4. Poskrbim, da vsi sodelujoči dobijo primeren igralni as!
 5. Želim, da je otrokovo doživetje športa pozitivno in ne pretiravam s tekmovalnostjo!
 6. Ne glede na rezultat, vedno pohvalim vloženi trud in izpostavim dobre stvari!
 7. Skrbim za varnost pri športu in uporabljam otrokom primerne metode dela!
 8. Spoštujem sodnikove odločitve in to zahtevam tudi od otrok!
 9. Sodelujem s starši v dobro vseh otrok!
 10. Zavedam se, da sem zgled otrokom in to tudi upoštevam!

 

FAIRPLAY STARŠI

 1. Otroka ne silim v šport!
 2. Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
 3. Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
 4. Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
 5. Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec,če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!
 6. Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
 7. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 8. Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom! Svoje nestrinjanje izražam na dostojen način!
 9. Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
 10. Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti.

 

FAIRPLAY ORGANIZATOR

 1. Vsi otroci imajo enake možnosti sodelovanja, ne glede na njihove sposobnosti!
 2. Šport otrok ni sredstvo za zabavo gledalcev!
 3. Šport je otrokom vrsta igre in to tudi omogočam!
 4. Skrbim za primernost in varnost športnega prizorišča!
 5. Pravila in tekmovalne zahteve prilagodim otrokovi razvojni stopnji in sposobnostim!
 6. Vsem sodelujočim podelim enake nagrade ali priznanja!
 7. Spodbujam trenerje in sodnike, da delujejo vzgojno!
 8. Navijanje gledalcev naj bo pozitivno naravnano in namenjeno vsem otrokom!

O nas

Društvo Rokometna šola Alena Mihalja
Maistrova ulica 1 (pošto prejemamo na: Celjska cesta 40a)
2380 Slovenj Gradec

Statut društva

Informativni vpis

Rokometna sezona 2016/2017 - Vpis novih članov možen preko spletnega obrazca: 

Pristopna izjava Kontakt

Mini rokomet 2016/2017

Vesele žogice 2016/2017