Soglasje k vstopu v Društvo Rokometna Šola Alena Mihalja - Pristopna izjava

PODATKI O OTROKU

Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljavni poštni naslov!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!

PODATKI O STARŠIH

Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!
Neveljavni poštni naslov!
Neveljaven ali manjkajoč vnos!
 

Dejansko prijavo boste osebno podpisali, ko se z Vašim otrokom oglasite na treningu. Tam lahko tudi podatke skupaj preverimo.

  • S svojim lastnoročnim podpisom jamčim za resničnost podatkov in izjavljam, da želim postati član Društva rokometne šole Alena Mihalja in se s to izjavo obvezujem, da bom aktivno sodeloval pri delu kluba v skladu s statutom in ostalimi pravili kluba;
  • V primeru, da se odločim izstopiti iz kluba oz. v primeru, da bom izključen na podlagi statuta oz. disciplinskega pravilnika kluba, se obvezujem, da bom poravnal vse svoje obveznosti do kluba in vrnil vso zadolženo opremo;
  • S svojim podpisom se tudi obvezujem, da bom poravnal letno članarino/mesečno članarino ob včlanitvi oz. vsako tekmovalno sezono, najkasneje do konca junija za tekoče tekmovalno sezono;
  • Bodoči član dovoljuje klubu uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe obveščanja in ostalih akcij kluba;
  • Klub se obvezuje, da bo osebne podatke ščitilo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/99, 5/01).

Soglašam, da moj otrok postane član DRŠAM in izjavljam, da sem v celoti seznanjen(a) z pravili in dejavnostjo DRŠAM. S podpisom tega dokumenta:

  • Dovoljujem udeležbo mojega otroka na organiziranih aktivnostih
  • Dovoljujem prevoz otroka na organizirane aktivnosti z osebnimi vozili spremljevalcev.
  • Dovoljujem, da DRŠAM fotografira in snema mojega otroka na organiziranih aktivnostih. Dovoljujem objavo teh fotografij na spletni strani društva.
  • Izjavljam, da moj otrok pri vseh naštetih aktivnostih sodeluje na odgovornost staršev

Soglašam, da na vseh aktivnostih moj otrok sodeluje prostovoljno in na lastno odgovornost (vključujoč uporabo športnih terenov in rekvizitov), ter se s tem, v primeru poškodb, tudi uradno odpovedujem kakršnim koli odškodninskim zahtevkom zoper društvo, vodjo aktivnosti ali uradno osebo društva.

Neveljavno!

O nas

Društvo Rokometna šola Alena Mihalja
Maistrova ulica 1 (pošto prejemamo na: Celjska cesta 40a)
2380 Slovenj Gradec

Statut društva

Informativni vpis

Rokometna sezona 2016/2017 - Vpis novih članov možen preko spletnega obrazca: 

Pristopna izjava Kontakt

Mini rokomet 2016/2017

Vesele žogice 2016/2017